Nationale Schulden Dossier

Nationale Schulden Dossier

De schakel tussen debiteuren, schuldhulpverlening en schuldeisers

Debiteuren

Schulden nemen een steeds prominentere plaats in de maatschappij in. Veel Nederlanders hebben of krijgen te maken met dit steeds groter wordende probleem. Het Nationale Schulden Dossier helpt schuldenaren hun schulden te beheersen m.b.v. het...

Schuldhulpverleners

Als schuldhulpverlener wilt u uw cliënten helpen hun schulden beheersbaar te maken en hen d.m.v. preventief schuldbeleid, zoals budgetcoaching en trainingen, beschermen tegen nieuwe schulden. U besteed (te) veel tijd aan het opstellen van allerlei...

Schuldeisers

Als schuldeiser, deurwaarder of incassobureau wilt u inzicht verkrijgen in de financiële situatie van uw debiteuren om uw incassomogelijkheden te evalueren en uw incassostrategie te bepalen. U kunt het Nationale Schulden Dossier gebruiken om uw...
Gemeenten houden geen rekening met de beslagvrije voet
Mensen met schulden hebben al weinig te besteden, maar de gemeenten maken dit vaak nog erger door geen rekening te houden met de beslagvrije voet...
Lees Meer "Gemeenten houden geen rekening met de beslagvrije voet"
Kwaliteit van bewindvoering niet getoetst
De huidige wetgeving bevat geen regels omtrent het toezicht op bewindvoerders en schuldhulpverleners, waardoor er vaak dingen misgaan en de schuldenaar daar meestal de dupe...
Lees Meer "Kwaliteit van bewindvoering niet getoetst"
Schulden dan maar kwijtschelden?
Bij de huidige aanpak van schulden in de bijstand worden er geen schulden afgelost, sterker nog de gemeente betaalt uit de bijzondere bijstand de kosten...
Lees Meer "Schulden dan maar kwijtschelden?"

Het Nationale Schulden Dossier maakt het beheren van schulden overzichtelijk en gemakkelijk door het bieden van een gestandaardiseerd en professioneel schuldendossier en communicatieplatform voor zowel debiteuren (schuldenaars), schuldhulpverleners (bemiddelaars en bewindvoerders) als schuldeisers.

Onze Missie

Doordat schuldenaars vaak in een machteloze positie staan en vaak niet over de benodigde kennis beschikken om hun schulden zelf te beheersen, zien wij het als onze missie om de kennis van de debiteur te vergroten en deze te beschermen tegen onterechte en onwettige incassopraktijken, mede door het verbeteren, professionaliseren en standaardiseren van de schuldhulpverlening.

Diensten

Met het persoonlijke schuldendossier, de professionele rapportages en templates van het Nationale Schulden Dossier wordt het beheersen van schulden sterk vereenvoudigd. Zelfs voor iemand zonder financiële achtergrond is het nu mogelijk om schulden op een professionele wijze zelf te bemiddelen en zo zelf de controle over de financiën te houden.

Ons geavanceerde systeem, gemaakt door professionele en ervaren financiële specialisten, stelt niet alleen professionele rapportages op, maar geeft hierbij ook adviezen aan zowel de debiteur, schuldhulpverlener als schuldeiser.

Bekijk al onze diensten.

Debiteuren

Schulden kunnen stress veroorzaken

Debiteuren kunnen het Nationale Schulden Dossier gebruiken om zelf of in samenwerking met een schuldhulpverlener hun schulden te beheersen met behulp van het professionele schuldendossier. Het dossier helpt debiteuren o.a. met het opstellen van een budget en het maken van een aflossingsplan dat voldoet aan de wettelijke vereisten.

Lees meer over onze diensten voor debiteuren.

SchuldhulpverlenersSchuldhulpverleners helpen schulden te beheersen

Schuldhulpverleners en bewindvoerders kunnen met het Nationale Schulden Dossier overzicht houden van de schuldendossiers van hun cliënten en deze daarbij ondersteunen.

Tevens wordt door het gebruik van het Nationale Schulden Dossier het werk van de schuldhulpverlener gestandaardiseerd. Dit maakt het werk niet alleen een stuk gemakkelijker, maar bevordert ook de transparantie en overdraagbaarheid van een dossier.

Lees meer over onze diensten voor schuldhulpverleners.

Gemeenten en overige instanties

De huidige organisatie van schuldhulp verschilt per gemeente. Dit is uiteraard niet de meest gewenste situatie voor deze landelijke problematiek.
Met Het Nationale Schulden Dossier kan een gestandaardiseerde aanpak van de landelijke schuldenproblematiek worden bereikt. Door het gebruik van een gestandaardiseerd schuldendossier en de professionele tools van Het Nationale Schulden Dossier kan er een hogere kwaliteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening worden bereikt tegen aanzienlijk lagere kosten.

Lees meer over onze diensten voor gemeenten en overige instanties.

Schuldeisers, incassobureaus en deurwaardersSchuldeisers en Incassobureaus

Schuldeisers en incassobureaus kunnen met toestemming van de debiteur of bewindvoerder het schuldendossier van een debiteur inzien en aan de hand daarvan hun incassomogelijkheden evalueren.

Lees meer over onze diensten voor schuldeisers.