Het Nationale Schulden Dossier is er in drie varianten, afhankelijk van waarvoor u het dossier wenst te gebruiken.

Debiteuren

Het schulden dossier helpt je jouw schulden weer onder controle te krijgen

Schuldenaren die gebruik maken van “Het Nationale Schulden Dossier” hebben door de professionele rapportages een sterkere onderhandelingspositie en krijgen door het systeem gegenereerde schuldhulpverlening zodat zij hun schulden zelf kunnen beheersen.

Lukt het niet om de schulden met het schuldendossier te beheersen, dan kan er altijd gebruik worden gemaakt van één van de aangesloten schuldhulpverleners en kan het dossier eenvoudig worden overgedragen.

Lees meer over het schulden dossier voor debiteuren.

Schuldhulpverlening

Nooit meer worstelen met verschillende dossier templates

Met het Schulden Dossier voor schuldhulpverleners kunt u eenvoudig dossiers beheren voor uw cliënten. U heeft dan geen omkijken meer naar de steeds veranderende wettelijke regels en kunt gebruik maken van een gestandaardiseerd dossier voor al uw cliënten.

Lees meer over cliëntbeheer voor schuldhulpverleners.

Gemeenten en instanties

Samen bereiken we meer

Schulden zijn een landelijk maatschappelijk probleem dat een landelijke aanpak nodig heeft om opgelost te worden. De huidige gedecentraliseerde aanpak voldoet hierin onvoldoende.
Het Nationale Schulden Dossier biedt de mogelijkheid tot een gestandaardiseerde aanpak van de schuldenproblematiek en dan met name met betrekking tot het schuldendossier.

Lees meer over onze diensten voor gemeenten en instanties

Schuldeisers

Verkrijg het gewenste inzicht in de financiële situatie van uw debiteuren

Na het verkrijgen van toestemming tot inzage van een dossier kunnen schuldeisers de dossiers inzien van hun debiteuren en daarmee hun incassomogelijkheden evalueren.

Lees meer over onze diensten voor schuldeisers.