Schulden krijgen een steeds prominentere plaats in onze maatschappij en zijn een groot landelijk probleem geworden. Steeds meer mensen krijgen te maken met schulden en de (gemeentelijke) schuldhulpverlening.
Schuldhulpverleningsorganisaties hanteren niet eenzelfde kwaliteitseisen en worden daar ook niet op getoetst. Het lot van de schuldenaar wordt hierdoor letterlijk in de handen gelegd van de schuldhulpverlener of bewindvoerder. Dat er hierdoor in de praktijk problemen ontstaan kan men uit diverse media gemakkelijk opmaken.

Weinig zicht op kwaliteit bewindvoering, mensen in de schulden de dupe

Dieper in de schulden door slechte bewindvoerder

Veel hulpverleners hebben geen juridische en fiscale kennis

Overheid maakt het voor mensen die in schulden zitten vaak erger

Is het geen tijd om alle schulden van probleemgevallen gewoon kwijt te schelden?

Het Nationale Schulden Dossier wil graag inspelen op deze maatschappelijke problematiek en samenwerken met gemeenten en instanties om een landelijke hoogwaardige aanpak te realiseren van de schuldenproblematiek. Door het gebruik van het gestandaardiseerde schuldendossier van Het Nationale Schulden Dossier wordt een eenduidige werkwijze bereikt en wordt de kwaliteit van schuldhulpverlening gegarandeerd en getoetst. De schuldhulpverleners blijven werken zoals zij dat zijn gewend alleen met een ander dossier, dat op kwaliteit wordt getoetst.

Wilt u als gemeente deel uitmaken van dit maatschappelijke project dan kunt u met ons contact opnemen.