Over het Nationale Schulden Dossier

Het Nationale Schulden Dossier maakt het beheren van schulden overzichtelijk en gemakkelijk door het bieden van een gestandaardiseerd schuldendossier en communicatieplatform voor zowel debiteuren (schuldenaars), schuldhulpverleners (bemiddelaars en bewindvoerders) als schuldeisers.

Onze Missie

Doordat schuldenaars vaak in een machteloze positie staan en vaak niet over de benodigde kennis beschikken om hun schulden zelf te beheersen, zien wij het als onze missie om de kennis van de debiteur te vergroten en deze te beschermen tegen onterechte en onwettige incassopraktijken, mede door het verbeteren, professionaliseren en standaardiseren van de schuldhulpverlening.

Ons Team