Het Nationale Schulden Dossier maakt het beheren van schulden overzichtelijk en gemakkelijk door het bieden van een gestandaardiseerd schuldendossier en communicatieplatform voor zowel debiteuren (schuldenaars), schuldhulpverleners (bemiddelaars en bewindvoerders) als schuldeisers.

Onze Missie

Doordat schuldenaars vaak in een machteloze positie staan en vaak niet over de benodigde kennis beschikken om hun schulden zelf te beheersen, zien wij het als onze missie om de kennis van de debiteur te vergroten en deze te beschermen tegen onterechte en onwettige incassopraktijken, mede door het verbeteren, professionaliseren en standaardiseren van de schuldhulpverlening.

Ons Team

Dennis van Donkelaar BEC

Directeur en oprichter Nationale Schulden Dossier

Dennis van Donkelaar
Directeur

Dennis is een professionele en ervaren financieel specialist met een accountancy en controlling achtergrond.

Contactinformatie
Telefoon: 0612456709
Email: dvandonkelaar@nationaleschuldendossier.nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dennisvandonkelaar/
Facebook: https://www.facebook.com/dennis.vandonkelaar.71