Hieronder vind je een aantal relevante externe links, die je meer informatie kunnen geven m.b.t. jouw schulden en de wettelijke regels.

Nationale Ombudsman
De Nationale Ombudsman kan jou helpen problemen op te lossen die je met de verschillende overheidsinstanties hebt.

Gemeentelijke Kredietbank
De gemeentelijke kredietbank kan je een lening verstrekken t.b.v. het aflossen van jouw schulden.

NIBUD – Hulp bij schulden
Het NIBUD bevat veel informatie, die jou kunnen helpen jouw schulden onder controle te krijgen en een aflossingsplan op te stellen.

Bureau WSNP
Bureau WSNP bevat informatie over de wet schuldsanering natuurlijke personen. Je kunt hier ook terecht voor eventuele vragen die je over de WSNP hebt.

SchuldInfo
SchuldInfo bevat juridische informatie voor hulpverleners.

NVVK – Vereniging voor schuldhulpverlening & sociaal bankieren
De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening. Let erop dat jouw schuldhulpverlener hierbij aangesloten is.

BPBI – Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders
BPBI behartigt de belangen van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders en bewaakt de kwaliteit van hun dienstverlening.

BBW -Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP
De BBW Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp is in 2003 door een groep actieve bewindvoerders opgericht om de gezamenlijke belangen van bewindvoerders Wsnp te behartigen.

KBvG – Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
Bevordert een goede beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarders en bevordert hun vakbekwaamheid.

Rijksoverheid
Op Rijksoverheid.nl vind je regels en wetten van het rijk.

BKR – Stichting Bureau Krediet Registratie
Bij het BKR worden personen en bedrijven geregistreerd die een lening hebben.

Schuldenwijzer
Op Schuldenwijzer kun je een overzicht van jouw uitstaande schulden opvragen. Schuldenwijzer is een initiatief van gerechtsdeurwaarders en dient om snel inzicht te krijgen in de openstaande schulden.