De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is in het leven geroepen om de schuldenaar te beschermen tegen de schuldeisers. Wie gebruik maakt van deze wet kan in principe na drie jaar schuldenvrij zijn ongeacht de hoogte van de schuld en het aantal schuldeisers (met uitzondering van enkele schulden die hiervoor niet in aanmerking komen).

Meer informatie vind je op de website van Bureau WSNP.